Nota prawna

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przechodząc do strony internetowej potwierdzają Państwo zapoznanie się z warunkami korzystania z informacji zamieszczonych na stronie.

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę, konsultację czy rekomendację o charakterze medycznym, farmaceutycznym, dietetycznym i nie zastępują profesjonalnego doradztwa, konsultacji, porad uprawnionych do tego specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia (m.in. lekarza, farmaceuty, dietetyka).

 Treści zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako sugerowanie, że produkty zamieszczone na stronie internetowej posiadają lecznicze właściwości lub cechy zapobiegania chorobom. Przed użyciem każdego produktu należy dokładnie i uważnie zapoznać się z etykietą produktu i/lub załączoną do niego ulotką.

 Informacje umieszczane w zakładce  BLOG nie mają na celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów oferowanych przez Fundację, a jedynie promowanie zróżnicowanego i zrównoważonego odżywiania oraz zdrowego stylu życia oraz przedstawianie wszelkich obiektywnych informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych, jak również ogólnie uznanych twierdzeń, informacji i dowodów naukowych w zakresie zdrowia.

Wszystkie informacje, treści i materiały zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, a Fundacja LONG LIFE FOUNDATION dokłada starań, aby informacje były przedstawiane rzetelnie. Fundacja LONG LIFE FOUNDATION nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji, jak również z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie internetowej.

Fundacja LONG LIFE FOUNDATION nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie zamieszczonych informacji oraz skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na stronie.