Najnowsze posty

Popularne posty

Kategorie

Wpływ NADPH na Chorobę Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) dotyka szacunkowo ponad 27 milionów ludzi na całym świecie.  Szacuje się, że liczba ta potroi się do 2050 r. Stał to się więc problem pilny i ważny. W świecie naukowym coraz więcej mówi się o roli oksydazy NADPH w zahamowaniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak AD.[1]

Jak objawia się Choroba Alzheimera?

Do najwcześniejszych objawów choroby należą przede wszystkim zaburzenia pamięci. Dotyczą one pamięci krótkotrwałej - chory zaczyna mieć problemy z przypomnieniem sobie, co działo się 5 minut temu. Dla bliskich z czasem uciążliwe staje się nieustanne mówienie o rzeczach oczywistych. Z czasem niestety deficyty zaczynają sięgać coraz dalej - aż do zapominania swojego imienia i nazwiska. Na początku ludziom cierpiącym na AD dokuczają również zaburzenia językowe. Często nazywają to "wypadaniem słów". Ma to oczywiście związek z zapominaniem tego, o czym chciało się powiedzieć przed chwilą. Do kolejnych problemów można zaliczyć także zaburzenia w orientacji.

Na początku dotyczą one trudności odnajdywania się w nowym miejscu, nawet z użyciem mapy. Niestety w kolejnym etapie utrudniają one również sprawne poruszanie się po znanych już nam miejscach. Nawet do tego stopnia, że ciężko jest trafić do własnej łazienki. Zaburzenia nastroju, uwagi i koncentracji to kolejne rzeczy, na które narzekają chorzy. Objawiają się one niemożnością skupienia się na jednej czynności dłużej niż przez kilka minut ciągiem. Jeśli chodzi o zaburzenia nastroju, to wynikają one z narastającej irytacji na skutek braku zrozumienia zaistniałych zachowań czy sytuacji. Do chyba najgroźniejszych I najcięższych  objawów należą depresja oraz pojawianie się omamów czy urojeń. Depresja pojawia się jednak u chorych już w zaawansowanym stadium.

Jej konsekwencją są zaburzenia koncentracji i uwagi. A te z kolei przyczyniają się do trudności w zapamiętywaniu teraźniejszych informacji. Urojenia natomiast obrazują się w postaci złego interpretowania zachowań  najbliższych osób. Chorzy bezpodstawnie zaczynają zarzucać zdrady, oszustwa czy ukrywanie przedmiotów. Często powoduje to u nich zachowania agresywne. W godzinach wieczornych i popułudniowych może nasilać się objaw wędrowania. Cierpiący na AD są przekonani, że dom, w którym żyją nie jest ich. Kolejnym problemem są zaburzenia snu. Dotyczą one zbyt wczesnego albo zbyt późnego zasypiania, co wiąże się z adekwatnym zbyt wczesnym lub zbyt późnym wstawaniem.

W ciągu dnia może pojawić się również nadmierna senność wynikająca z apatii i obniżonego nastroju. W zaawansowanym już stadium choroby mogą pojawić się napady padaczkowe oraz objaw "lustra" i "telewizora".. Chorzy w głębokim stadium choroby często nie rozpoznają już siebie w lustrze i traktują obrazy z telewizora jako rzeczywiste. [2]

Czym jest  NADPH?

NADPH (NOX) to enzym z rodziny oksydazy, które uznaje się za główne enzymy odpowiedzialne za wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) w komórkach.  Z wielu dotychczasowych badań wynika, że ich aktywność jest zwiększona w chorobach naczyniowo-sercowych. Jak pokazują badania NADPH jest konieczny do produkcji zarówno katalazy oraz GSH i jest najważniejszym reduktantem komórkowym.

[4] Natomiast NADH jest zredukowaną formą tego koenzymu powstającego z niacyny (witaminy B3). Warto dodać, że  pełni on kluczową rolę w produkcji energii, dla każdej ludzkiej komórki. Przez wielu naukowców NADH jest bowiem nazywane paliwem dla komórek, ponieważ stymuluje komórki do prawidłowego funkcjonowania i produkowania energii. Dodatkowo też istnieją dowody, że może przyczyniać się do zmniejszenia ciśnienia krwi, obniżenia cholesterolu, może pomagać i dostarczać energii przy zespole chronicznego zmęczenia, a także zwiększać sygnały nerwowe przy chorobie Parkinsona.


NADPH a Choroba Alzheimera

Coraz więcej badań wskazuje, że oksydaza NADPH to kluczowy składnik szkodliwej aktywacji mikrogleju. Dzieje się to za sprawą cząsteczek amyloidu beta, które pobudzają NADPH. W wyniku tej aktywacji następuje wzrost toksyczności neuronów kory mózgu i śródmózgowia. A to z kolei powoduje nasilenie stresu oksydacyjnego, który odgrywa kluczową rolę w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, do których zalicza się choroba Alzheimera. Stres oksydacyjny wynika z zaburzenia równowagi między szybkością wytwarzania wolnych rodników a stężeniem antyoksydantów i enzymów odpowiedzialnych za ich rozkład.

Nieprzerwane zaburzenie tej równowagi prowadzi do powstawania złogów amyloidu beta i w efekcie trwałych uszkodzeń komórek nerwowych. To z kolei powoduje ciągłą aktywację komórek mikrogleju oraz powstawanie wolnych rodników i tlenku azotu, które nasilają neurodegenerację. Można więc stwierdzić, że substancje hamujące wytwarzanie ROS I NO mogą pełnić funkcję terapeutyczną w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera. [3]

Podsumowanie

W środowisku naukowym uważa się, że z powodu starzenia się populacji demencje prawdopodobnie staną się powszechną plagą XXI wieku. Przyczyny otępienia obejmują nie tylko chorobę Alzheimera, ale także chorobę naczyń mózgowych i mniej znane, otępienie czołowo-skroniowe. Spora swoistość i indywidualność choroby Alzheimera uniemożliwiają opracowanie pewnej i niezawodnej metody jej wczesnego diagnozowania.

Stanowi więc to niezaprzeczalną podstawę do nieustannego prowadzenia kolejnych interdyscyplinarnych badań. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wydaje się też, że przyjmowanie NADH, może być efektywną metodą zapobiegania i leczenia wczesnych stadiów choroby.

1. Zekry D1, Epperson TK, Krause KH. A role for NOX NADPH oxidases in Alzheimer's disease and other types of dementia; IUBMB Life. 2003 Jun;55(6):307-13.

2. Małgorzata Gaweł, Anna Potulska-Chromik Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 7, 2015

3. Michelle L Blockcorresponding; NADPH oxidase as a therapeutic target in Alzheimer's disease; BMC Neurosci. 2008; 9(Suppl 2): S8.

4. Pietras T.; Toksyczność amyloidu beta a stres oksydacyjny w patogenezie choroby Alzheimera; Postępy Psychiatrii i Neurologii; 2007; 16 (1): 697.

Autor: Weronika Wożniak/ Żyj Naturalnie

Polecany produkt

Jeśli zainteresował Cię ten temat koniecznie sprawdź nasze produkty:

Kup ENADA (30 tabletek)Kup ENACHI (24 tabletki)Kup LU7 (30 kapsułek)
ENADAENACHILU7
30 tabletek24 tabletki30 kapsułek