Najnowsze posty

Popularne posty

Kategorie

Szczepionka na starość ?

Szczepionka na starość ?

Przez wielu naukowców NADH jest nazywane paliwem dla komórek, ponieważ stymuluje komórki do prawidłowego funkcjonowania i produkowania energii. Dodatkowo też istnieją dowody, że może przyczyniać się do zmniejszenia ciśnienia krwi, obniżenia cholesterolu,  pomagać i dostarczać energii przy zespole chronicznego zmęczenia, a także zwiększać sygnały nerwowe przy chorobie Parkinsona.

NADH jest zredukowaną formą dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, naturalnie występującego koenzymu powstającego z niacyny (witaminy B3), który pełni kluczową rolę w produkcji energii, dla każdej ludzkiej komórki.Jak sugerują badania NADH może pomóc przy:

 • zwiększaniu energii i redukcji zmęczenia

 • wspieraniu systemu odpornościowego poprzez dostarczanie antyoksydantów

 • polepszaniu pamięci, zdolności koncentracji i jasności umysłowej

 • wspieraniu tworzenia neurotransmiterów takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina.

 • polepszaniu nastroju i równowagi emocjonalnejJak działa NADH?

Aby zrozumieć działanie NADH należy najpierw zrozumieć czym są i jak funkcjonują mitochondria. Mitochondria to małe silniki, które znajduja się we wnętrzu każdej naszej komórki i sa odpowiedzialne za produkowanie energii do jej prawidłowego funkcjonowania. Dostarczają ją one w formie nazywanej adenozynotrifosforan w skrócie najczęściej nazywane ATP. I tutaj pojawia się rola NADH, które wywołuje chemiczną reakcję łańcuchową, przekształcając koenzym Q10 do zredukowanej formy. Następnie ta zredukowana forma koenzymu staje się aktywna i służy jako katalizator, który umożliwia mitochondriom wytwarzanie ATP. Każda cząsteczka NADH powoduje wytwarzanie trzech cząsteczek energii ATP. NADH jest więc można powiedzieć fundamentalnym czy krytycznym komponentem w ciele, który umożliwia funkcjonowanie komórek, bez niego bowiem mitochondria nie mogłyby produkować energii i komórki by zginęły.

Recepta na zmęczenie i fibromialgię?

Zmęczenie jest głównym symptomem zespołu chronicznego zmęczenia czy fibromialgii oraz boreliozy. Z uwagi na to, że nawracające zmęczenie charakteryzuje się niskokomórkowym ATP, co następnie skutkuje niską produkcją energii komórkowej, naukowcy postanowili zbadać  zastosowanie NADH. Jak pokazały już pierwsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Georgetown na grupie 26 pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia. U 31% osób, które codziennie przyjmowało 10 mg NADH przez 4 tygodnie zauważono pozytywne efekty. (1) Inne badanie przeprowadzone w 2004 na 31 pacjentach, którzy byli losowo przydzielani do testowania NADH lub suplementów diety i terapii psychologicznej przez dwa lata. Pacjenci, którzy otrzymywali NADH, mieli niezmiernie duże i istotne statystycznie zmniejszenie średniej punktacji objawów w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy i wykazywali tendencję do dalszej poprawy przez resztę badania. (2)

Jak wyjaśnia Dr George Birkmayer, dyrektor Instytutu Terapii Parkinsona w Wiedniu, który od ponad 30 lat prowadzi badania nad NADH:"jedna trzecia całej energii, którą produkujemy w naszym ciele, jest zużywana przez nasz mózg. Z tego powodu w mózgu pojawia się najpierw niedobór energii z objawami takimi jak brak koncentracji i czujności lub mgła psychiczna. Przy większej ilości NADH komórki mózgu działają lepiej (...) kolejnym mechanizmem, za pomocą którego NADH wpływa na funkcje poznawcze, jest stymulowanie wytwarzania adrenaliny i dopaminy. Obie te substancje są niezbędne dla naszego funkcjonowania poznawczego i naszej pamięci "(3).NADH a choroba Parkinsona

Z uwagi na to, że NADH przyczynia się do podwyższenia poziomu ważnego neuroprzekaźnika - dopaminy, przeprowadzono kilka badań nad NADH jako możliwym dodatkowym wsparciem leczenia choroby Parkinsona (która polega na powolnym niszczeniu komórek nerwowych wytwarzających dopaminę w mózgu). W latach 1989-1993 austriaccy naukowcy pod kierownictwem dr Birkmayera przeprowadzili serię otwartych badań NADH u ponad 2000 pacjentów z chorobą Parkinsona.  Poidczas tych badań dr Birkmayer odkrył, że NADH nie tylko łagodzi upośledzenie zdolności motorycznych powodowanych przez chorobę Parkinsona, ale także skutecznie leczy ich dysfunkcję poznawczą.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników trzech z tych badań, gdzie bardzo dobra odpowiedź to poprawa w ponad 30%,  natomiast umiarkowana odpowiedź to poprawa do 30%.Ilość uczestników

Bardzo dobra odpowiedź

Umiarkowana odpowiedź

Brak odpowiedzi

34

61.7%

38.3%

0%

161

71.4%

17.4%

11.2%

885

19.3%

58.8%

21.8%

Naukowcy odkryli, że najskuteczniejsza jest dawka od 25 do 50 mg NADH dziennie. Ponadto doszli także do wniosków, że młodsi pacjenci i pacjenci z krótszym czasem trwania choroby mają większą szansę na uzyskanie wyraźnej poprawy niż starsi pacjenci i pacjenci z dłuższym czasem trwania choroby (4-7).   

Z kolei w innym, niemieckim badaniu, gdzie 15 pacjentów z chorobą Parkinsona przez siedem dni otrzymywało, prócz konwencjonalnej farmakoterapii przy chorobie Parkinsona, infuzje dożylne 10 mg NADH, wszyscy pacjenci wykazali istotnie pozytywną odpowiedź. Naukowcy odkryli także, że zastosowanie NADH znacząco zwiększyło biodostępność lewodopy (aminokwas, prekursor dopaminy) w osoczu. Stwierdzili, że NADH "może być silnym stymulatorem endogennej biosyntezy lewodopy z korzyścią kliniczną dla pacjentów z chorobą Parkinsona" (8). Jak wykazały próby z użyciem doustnym NADH są równie skuteczne (4).

Pomoc w chorobie Alzheimera

W 2004 r. przeprowadzono losowe badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w którym badano skuteczność NADH przy leczeniu choroby Alzheimera.  24 pacjentów z prawdopodobną chorobą Alzheimera otrzymało 10 mg doustnie NADH lub placebo. Jak zauważono po sześciu miesiącach, uczestnicy leczeni NADH nie wykazywali oznak progresywnego pogorszenia funkcji poznawczych, a wręcz przeciwnie wykazali znacznie wyższe wyniki wydajności niż grupa placebo w zakresie fluencji(płynności) słownej i zdolności wizualno-konstrukcyjnych, a także tendencję do lepszej wydajności w abstrakcyjnym rozumowaniu werbalnym. Naukowcy podsumowali: "Zgodnie z wcześniejszymi badaniami, obecne odkrycia wspierają NADH jako leczenie choroby Alzheimera." (9)

NADH inne właściwości


NADH redukuje oznaki starzenia się a także wykorzystywane jest do leczenia wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego cholesterolu, opóźnienia reakcji w czasie jazdy, depresji czy do wzmocnienia układu odpornościowego. Ponadto przeciwdziała wpływowi alkoholu na wątrobę, chroni przed skutkami ubocznymi leku na AIDS, zwanego zydowudyną (AZT), przyczynia się do wzrostu testosteronu, a także ze względu na rolę jaką odgrywa w wytwarzaniu energii, NADH służy również do poprawy wytrzymałości sportowej.

Barbara Fołda - technolog żywienia z 35 letnim stażem / Żyj Naturalnie.

Bibliografia:

 1. Forsyth LM, et al. "Therapeutic effects of oral NADH on the symptoms of patients with chronic fatigue syndrome." Ann Allergy Asthma Immunol. 1999 Feb;82(2):185-91.

 1. Santaella ML, Font I, Disdier OM. "Comparison of oral nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) versus conventional therapy for chronic fatigue syndrome." P R Health Sci J. 2004 Jun;23(2):89-93.

 1. “Interview: Dr. George Birkmayer on NADH for Energy, Healthy Immune Function and More.” ProHealth. January 30, 2006.

 1. Birkmayer GJ, Birkmayer W. "Stimulation of endogenous L-dopa biosynthesis - a new principle for the therapy of Parkinson's disease. The clinical effect of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) and nicotinamide adenine dinucleotidephosphate (NADPH)." Acta Neurol Scand Suppl. 1989;126:183-7.

 1. Birkmayer JG, et al. "Nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) - a new therapeutic approach to Parkinson's disease. Comparison of oral and parenteral application." Acta Neurol Scand Suppl. 1993;146:32-5.

 1. Birkmayer W, et al. "The coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) improves the disability of parkinsonian patients." J Neural Transm Park Dis Dement Sect. 1989;1(4):297-302.

 1. Birkmayer W, Birkmayer GJ. “Nicotinamidadenindinucleotide (NADH): the new approach in the therapy of Parkinson's disease.” Ann Clin Lab Sci. 1989 Jan-Feb;19(1):38-43. .

 1. Kuhn W, et al. "Parenteral application of NADH in Parkinson's disease: clinical improvement partially due to stimulation of endogenous levodopa biosynthesis." J Neural Transm. 1996;103(10):1187-93.

 1. Demarin V, Podobnik SS, Storga-Tomic D, Kay G. "Treatment of Alzheimer's disease with stabilized oral nicotinamide adenine dinucleotide: A randomized, double-blind study." Drugs Exp Clin Res. 2004;30(1):27-33.

 1. Budavari S, ed. The Merck Index. 12th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck & Co., Inc., 1996.

 2. Bushehri N, Jarrell ST, Lieberman S, et al. Oral reduced B-nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) affects blood pressure, lipid peroxidation, and lipid profile in hypertensive rats (SHR). Geriatr Nephrol Urol 1998;8:95-100. View abstract.

 3. Bushehri N, Jarrell ST, Lieberman S, et al. Oral reduced B-nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) affects blood pressure, lipid peroxidation, and lipid profile in hypertensive rats (SHR). Geriatr Nephrol Urol 1998;8:95-100. View abstract.

 4. Dizdar N, Kagedal B, Lindvall B. Treatment of Parkinson's disease with NADH. Acta Neurol Scand 1994;90:345-7. View abstract.

 5. Forsyth LM, Preuss HG, MacDowell AL, et al. Therapeutic effects of oral NADH on the symptoms of patients with chronic fatigue syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol 1999;82:185-91. View abstract.

 6. Hawkins EB. NADH: Advanced supplementation for more energy and slower aging. Natural Pharmacy 1998;2:10.

 7. Kuhn W, Muller T, Winkel R, et al. Parenteral application of NADH in Parkinson's disease: clinical improvement partially due to stimulation of endogenous levodopa biosynthesis. J Neural Transmiss (Budapest) 1996;103:1187-93. View abstract.

 8. Rainer M, Kraxberger E, Haushofer M, et al. No evidence for cognitive improvement from oral nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) in dementia. J Neural Transm 2000;107:1475-81. View abstract.

 9. Swerdlow RH. Is NADH effective in the treatment of Parkinson's disease? Drugs Aging 1998;13:263-8. View abstract.

 10. Vrecko K, Birkmayer JG, Krainz J. Stimulation of dopamine biosynthesis in cultured PC 12 phaeochromocytoma cells by the coenzyme nicotinamide adeninedinucleotide (NADH). J Neural Transm Park Dis Dement Sect 1993;5:147-56. View abstract.

 11. Vrecko K, Storga D, Birkmayer JG, et al. NADH stimulates endogenous dopamine biosynthesis by enhancing the recycling of tetrahydrobiopterin in rat phaeochromocytoma cells. Biochim Biophys Acta 1997;1361:59-65. View abstract.

Polecany produkt

Jeśli zainteresował Cię ten temat koniecznie sprawdź nasze produkty:

Kup ENADA (30 tabletek)Kup ENACHI (24 tabletki)Kup LU7 (30 kapsułek)
ENADAENACHILU7
30 tabletek24 tabletki30 kapsułek